Slider 1 mini Slider 2 mini

Thứ Năm, 20 tháng 9, 2012

SOKKIA DT- 5AS


SOKKIA DT- 5AS

SOKKIA DT- 5AS
Thông số kỹ thuật
Chú ý: Thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, bạn hãy liên lạc trực tiếp với gian hàng để có được thông tin chính xác về sản phẩm. Chân thành cảm ơn bạn!
Hãng sản xuất :SOKKIA
Độ phóng đại(X) :30
Trường nhìn :1°30’
Đo dài :- Độ phóng đại : 30 X
- Hình ảnh: thuận
- Đường kính kính vật: 45 mm
- Trường nhìn : 1°30’
- Tầm nhìn xa trung bình: 30km
Đo góc :- Độ chính xác : 5”
- Góc đọc nhỏ nhất : 5”/10”
- Hệ thống đọc: Bàn độ mã vạch quang điện tăng dần
- Đường kính bàn độ: 79 mm
- Khoảng cách nhìn tối thiểu: 0,5 m
- Hằng số k (đo khoảng cách): 100
Dọi tâm :- Phóng đại: 2,2 lần
- Trường ngắm: 5°
Hiển thị :- Số lượng : 01 màn hình
- Kiểu : Tinh thể lỏng LCD
- Chiếu sáng: 1 mức chiếu sáng
- Bàn phím: 5 phím bấm tròn
Khối lượng(g) :4700
Xuất xứ :JapanPosted By Máy Thủy Bình23:30

Máy kinh vĩ điện tử GeoMax Zipp-02

Máy kinh vĩ điện tử GeoMax Zipp-02

 

Thông số kỹ thuật
Chú ý: Thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, bạn hãy liên lạc trực tiếp với gian hàng để có được thông tin chính xác về sản phẩm.
Chân thành cảm ơn bạn!
Hãng sản xuất :GEOMAX
Độ phóng đại(X) :30
Xuất xứ :Switzerland

Posted By Máy Thủy Bình09:31

Thứ Năm, 6 tháng 9, 2012

Máy kinh vĩ điện tử Sokkia DT510S


Máy kinh vĩ điện tử Sokkia DT510S

Máy kinh vĩ điện tử Sokkia DT510S
Thông số kỹ thuật
Chú ý: Thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, bạn hãy liên lạc trực tiếp với gian hàng để có được thông tin chính xác về sản phẩm.  Chân thành cảm ơn bạn!
Hãng sản xuất :SOKKIA
Độ phóng đại(X) :30
Trường nhìn :1º 30'
Đo góc :Độ chính xác đo góc: 5"
Dọi tâm :Dọi tâm quang học
Khối lượng(g) :4800
Xuất xứ :JapanPosted By Máy Thủy Bình05:15

SOKKIA DT-510


SOKKIA DT-510

SOKKIA DT-510
Thông số kỹ thuật
Chú ý: Thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, bạn hãy liên lạc trực tiếp với gian hàng để có được thông tin chính xác về sản phẩm.Chân thành cảm ơn bạn!
Hãng sản xuất :SOKKIA
Độ phóng đại(X) :30
Trường nhìn :1°30’
Đo góc :- Độ chính xác : 5”
- Góc đọc nhỏ nhất : 1”/5”
- Hệ thống đọc: Bàn độ mã vạch quang điện tăng dần
- Đường kính bàn độ: 79 mm
- Hằng số k (đo khoảng cách): 100
Hệ thống bù :- Sensor bù trục: 02 trục.
- Giới hạn tự động bù trục: 03'
Dọi tâm :- Phóng đại: 3x
- Khoảng nhìn: 0,3m đến vô cực.
- Trường ngắm: 3°
- Trọng lượng bao gồm pin: 4,7 kg
Hiển thị :- Số lượng : 02
- Kiểu : Tinh thể lỏng LCD
- Chiếu sáng: 1 mức chiếu sáng
Xuất xứ :Japan


Posted By Máy Thủy Bình05:13

Máy kinh vĩ điện tử Pentax ETH-310


Máy kinh vĩ điện tử Pentax ETH-310

Máy kinh vĩ điện tử Pentax ETH-310
Thông số kỹ thuật
Chú ý: Thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, bạn hãy liên lạc trực tiếp với gian hàng để có được thông tin chính xác về sản phẩm.Chân thành cảm ơn bạn!
Hãng sản xuất :NIKON
Độ phóng đại(X) :30
Trường nhìn :1o30’
Đo góc :Dạng đo góc : Sự gia tăng
Đơn vị đo góc : 360° / 400 G
Số đọc góc nhỏ nhất : 5/10”
Độ chính xác đo góc : 10"
Bàn độ đứng : 1
Bàn độ ngang : 2
Dọi tâm :+ Độ phóng đại : 3X
Dải cân bằng tự động theo phương đứng : ± 3’
Hiển thị :Màn hình tinh thể lỏng
Máy có 02 màn hình
Thông số khác :Nhiệt độ làm việc : - 20°C ± + 50°C
Ảnh : Thuận
Đường kính vật kính : 45mm
Độ nhạy bọt thủy tròn : 8’/2mm
Độ nhạy bọt thủy dài : 40”/2mm
Lắp rắp theo tiêu chuẩn: IPX 4
Khối lượng(g) :4600
Kích thước(mm) :168 x 330 x 158


Posted By Máy Thủy Bình05:12

Máy kinh vĩ điện tử Pentax ETH-320


Máy kinh vĩ điện tử Pentax ETH-320

Máy kinh vĩ điện tử Pentax ETH-320
Thông số kỹ thuật
Chú ý: Thông số kỹ thuật chỉ mang tính tham khảo, bạn hãy liên lạc trực tiếp với gian hàng để có được thông tin chính xác về sản phẩm. Chân thành cảm ơn bạn!
Hãng sản xuất :NIKON
Độ phóng đại(X) :30
Trường nhìn :1o30’
Đo góc :Dạng đo góc : Sự gia tăng
Đơn vị đo góc : 360° / 400 G
Số đọc góc nhỏ nhất : 10/20”
Độ chính xác đo góc : 20"
Bàn độ đứng : 1
Bàn độ ngang : 2
Dọi tâm :+ Độ phóng đại : 3X
Dải cân bằng tự động theo phương đứng : ± 3’
Hiển thị :Màn hình tinh thể lỏng
Máy có 02 màn hình
Thông số khác :Nhiệt độ làm việc : - 20°C ± + 50°C
Ảnh : Thuận
Đường kính vật kính : 45mm
Độ nhạy bọt thủy tròn : 8’/2mm
Độ nhạy bọt thủy dài : 40”/2mm
Lắp rắp theo tiêu chuẩn: IPX 4
Khối lượng(g) :4600
Kích thước(mm) :168 x 330 x 158


Posted By Máy Thủy Bình05:10